Zakres tematyczny 

"Piramida kompetencji w biznesie a rachunkowość"


1. Piramida kompetencji niezbędnych do wykonywania zawodów związanych z rachunkowością dziś i w niedalekiej przyszłości.
2. Sytuacja zastana oraz perspektywy ewolucji w odniesieniu do procesu zdobywania kompetencji z zakresu rachunkowości w kontekście:
            Metody edukacji
            Etapów kształcenia
            Miejsca pozyskiwania wiedzy i umiejętności
3. Potencjał i ograniczenia ludzkiego mózgu w kontekście modelu edukacji w Polsce i na świecie
4. Rekomendacje dla nauki i biznesu w odniesieniu do optymalizacji procesu dydaktycznego z zakresu rachunkowości.

 

Patroni, Sponsorzy i Partnerzy 7 Forum Rachunkowości w SGH