Program Forum Nr 7

"Piramida kompetencji w biznesie a rachunkowość"9:30 - 10:00
Rejestracja uczestników
10:00 - 10:15
Uroczyste otwarcie Forum Rachunkowości w SGH Nr 7
10:15 - 10:45
Wykład wprowadzający
„Neurologiczny rozwój kompetencji, czyli od nieznośnego nastolatka po szefa, który wie lepiej”
Prelegent: dr Marek Kaczmarzyk, prof. UŚ
10:45 - 12:00
Sesja I: Kompetencje niezbędne do wykonywania zawodów związanych z rachunkowością
 
 1. Perspektywa regulatora, system kształcenia zintegrowanego, regulacja v. deregulacja, zawód biegłego rewidenta.
 2. Czy można określić zamknięty zbiór kompetencji, które powinny posiadać osoby zajmujące się rachunkowością w praktyce? Jakie są te kompetencje? 
 3. Czy absolwent studiów o kierunku związanym z rachunkowością powinien być całkowicie przygotowany do zadań wykonywanych w ramach pracy zawodowej w rachunkowości? 
 4. Jakie kompetencje powinien posiadać absolwent studiów kierunku związanego z rachunkowością? Czy można określić zakres, w jakim kompetencje te powinny być rozwinięte u absolwenta wchodzącego na rynek pracy? W jakim zakresie kompetencje te powinny być rozwijane w toku pracy zawodowej i doszkalania po zakończeniu studiów? 
 5. Czy obserwujecie Państwo deficyty w zakresie kompetencji niezbędnych do pracy w rachunkowości? Jakie są Państwa zdaniem główne przyczyny tych deficytów?

Uczestnicy:
 • Katarzyna Gierczak, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, doktorantka w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
 • dr hab. Stanisław Hońko, prof. US, Wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
 • Agnieszka Maleszewska, EY, Partner
 • Katarzyna Podgórna, PWC, Partner
 • Agnieszka Stachniak, Ministerstwo Finansów, Zastępca Dyrektora, Departament Efektywności Wydatków Publicznych i Rachunkowości
 • Monika Warmbier, KPMG, Partner
 • Katarzyna Zasada-Jamróz, EY, Senior Manager
 
Moderatorzy:
 • dr Katarzyna Kobiela-Pionnier, SGH
 • dr Michał Kaczmarski, SGH
12:00 - 12:45
Przerwa kawowa
12:45 - 14:00
Sesja II: ​Proces zdobywania kompetencji niezbędnych do wykonywania zawodów związanych z rachunkowością
 
 1. Proces opracowywania programu – w jaki sposób można polepszyć współpracę w zakresie procesu opracowywania programu nauczania?
 2. Proces realizacji programu - w jaki sposób można polepszyć współpracę w zakresie procesu realizacji programu nauczania?
 3. Proces weryfikacji uzyskanych kompetencji - w jaki sposób można polepszyć współpracę w zakresie weryfikacji kompetencji zdobytych przez studentów?
 
Uczestnicy:
 • dr Teresa Cebrowska, Wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
 • Barbara Misterska-Dragan, Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
 • Julia Krajewska, Manager, Talent Team Poland, Deloitte
 • Anna Stępnicka, Infosys BPM Poland / CIMA
 • Jakub Wojnarowski, Dyrektor Zarządzający ACCA Polska, Ukraina i Kraje Bałtyckie
 • Magdalena Oleksiuk, Dyrektor Zarządzająca EY Academy of Business
 • Anetta Krukowska, Trener, EY Academy of Business       
 
Moderatorzy:
 • dr Michał Kaczmarski, SGH
 • dr Katarzyna Kobiela-Pionnier, SGH
14:00 - 14:15
Przerwa kawowa
14:15 - 14:30
Podsumowanie konferencji, rekomendacje dla nauki i praktyki – zakończenie konferencji 

Patroni, Sponsorzy i Partnerzy 7 Forum Rachunkowości w SGH