Opłaty konferencyjne

 "Piramida kompetencji w biznesie a rachunkowość"

 
Tegoroczna edycja konferencji odbywa się w modelu on-line i jest wolna od opłat.
Uczestnicy muszą jednak dokonać rejestracji, aby otrzymać dane niezbędne do zalogowania i udziału w konferencji.