Komitet organizacyjny

 "Piramida kompetencji w biznesie a rachunkowość"


Przewodniczący:
dr Michał Kaczmarski
 
Członkowie:
dr Hanna Bystrzycka
dr Magdalena Giedroyć 
dr Anna Kłopotek
dr Edyta Łazarowicz
dr Małgorzata Mierzejewska
dr Małgorzata Paszula
mgr Magdalena Zadroga